ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O IP

21 maja 2016 admin_sgzo 0

Informujemy, że na konto Zarządu SGZO wpłynęła odpowiedź na wniosek z 9. maja br. skierowany do Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Olkuszu w sprawie […]

ZMIANY PRAWA O ZAMÓWIENIACH

20 maja 2016 admin_sgzo 0

Jak pewnie wiecie Sejm VIII, nomen – omen, 13 maja uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa została uchwalona […]

Społeczna recenzja Prawa geodezyjnego

3 maja 2016 admin_sgzo 8

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiam do wiadomości projekt propozycji zmian przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, jakie przygotowało Polskie Towarzystwo Geodezyjne w celu przedstawienia Ministrowi […]

Bezprawne żądania

18 kwietnia 2016 admin_sgzo 0

Bezpodstawne żądania Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Olkuskiego stały się powodem pierwszej petycji naszego stowarzyszenia skierowanej do Starosty, Pawła Piasnego. Bezpodstawność polegała na tym, […]

Witaj, świecie!

18 kwietnia 2016 admin_sgzo 1

Jesteśmy kolejnym stowarzyszeniem powiatowym – lokalnym, które zostało powołane przez geodetów, którzy z tego zawodu, będącego w istocie zawodem zaufania publicznego, uczynili podstawę, swojego a […]