PERMANENTNE ZMIANY W GUGiK

19 stycznia 2017 admin_sgzo 0

Od paru miesięcy jesteśmy świadkami zmieniających się wersji kierownictwa GUGiK. Zaniepokoiło to nawet Posłów opozycji: Marka Sowę (Nowoczesna), Jerzego Meysztowicza (Nowoczesna) i Dorotę Niedzielę (PO) do złożenia […]

PO SPOTKANIU LSG Z GGK

1 listopada 2016 admin_sgzo 1

28 października br. reprezentanci Stowarzyszeń w liczbie 20 spotkali się w GUGiK z p.o. GGK  Panią Aleksandrę Jabłonowską oraz p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju Panią Grażyną Kierznowską. Nasze […]

UWAGA! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

23 sierpnia 2016 admin_sgzo 0

Jak poinformował Kol. Krzysztof Szczepanik, koordynujący warunki spotkania 36. reprezentantów Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów z GGK Aleksandrą Jabłonowską, termin 26 sierpnia br. jest nieaktualny. “W zwiazku […]