Z PRAC PODZESPOŁÓW WICEMINISTRA ŻUCHOWSKIEGO (PODZESPÓŁ NR 2)

Sprostowanie Kol. Michała z dnia 23 maja br.:

W związku z upublicznieniem mojego maila z dnia 18.05.2017 pojawiły się pewne kontrowersje co do jego treści.
Zarzucono mi rozpowszechnianie kłamstwa odnośnie liczby osób zaproszonych do pracy w podzespole przez przewodniczącego.
Sytuacja szybko się wyjaśniła jednak zachodzi konieczność sprostowania informacji zawartej w moim mailu z dnia 18.05.2017:

W dniu dzisiejszym dowiedziałem się, że informacja dotycząca zaproszonych członków podzespołu, która została podana na spotkaniu w dniu 17.05.2017 odnosiła się do liczby uczestników tego spotkania (14 osób) a nie do łącznej liczby członków podzespołu (21 osób). Innymi słowy – połowa uczestników spotkania była członkami zespołu a pozostałą część stanowiły osoby zaproszone do pracy w podzespole przez przewodniczącego.

W swoim mailu nie oceniałem faktu rozszerzenia składu podzespołu. Mimo tego dotarły do mnie sygnały, że zostało to (nie wiedzieć czemu) odebrane jako zarzut. W związku z tym dla pełnej jasności oświadczam, że zaproszenie do pracy w podzespole przedstawicieli wymienionych producentów systemów informatycznych uważam za dobre rozwiązanie. Mówiłem o tym w wielu rozmowach z kilkoma członkami zespołu w tym dwukrotnie Panu przewodniczącemu W.Izdebskiemu.

Przy okazji wyjaśniam, że maile które do siebie przesyłamy mają na celu skoordynowanie i uporządkowanie działań przedstawicieli LSG angażujących się w pracę zespołu doradczego (nie tylko członków zespołu ale również osób wspierających naszą pracę). Jak widać publikowanie tego typu roboczej korespondencji wywołuje czasem (wbrew intencjom) negatywne emocje, które niepotrzebnie komplikują szeroką współpracę.


Pozdrawiam
Michał Pellowski

Mail z 18 maja br.:

17.05.2017 w godzinach 11:00-15:30 na Politechnice Warszawskiej odbyło się I spotkanie podzespołu nr 2 – “Geodezja a geoinfromacja – nowe wyzwania. Określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa (ZSIN, pzgik, K-GESUT)”

Spotkanie było momentami dość burzliwe.
Do poniedziałku członkowie podzespołu mają przesyłać swoje deklaracje i wnioski do protokołu.

Ogólnie w skład podzespołu nr 2 wchodzi 21 osób. Nawiasem mówiąc czego ~połowa~ z tych osób są to członkowie zespołu doradczego a pozostałe osoby zostały zaproszone przez przewodniczącego (taką możliwość dopuścił Pan Minister Żuchowski) i są to producenci systemów informatycznych: GEO-SYSTEM, SYSTHERM INFO, GEOBID, GEOMATYKA-KRAKÓW. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 14 osób. LSG reprezentował Wiesław Sikora (osobiście) i ja (przez Skype).

W załączeniu przesyłam Wam do wiadomości nasze wspólne stanowisko / deklaracje, które przekażemy przewodniczącemu W.Izdebskiemu.

Następne spotkanie podzespołu nr 2 zaplanowano na 31.05.2017 godz. 11:00 na Politechnice Warszwskiej.


Pozdrawiam
Michał Pellowski

Popieramy w całości to stanowisko. W ogóle koniecznym jest uznać, że dublowanie a także redundancja danych to nie tylko przeżytek ale przede wszystkim niegospodarność na pograniczu obowiązku ścigania przez prawo.

Osobną sprawą to BDOT500. Gromadzenie tego typu danych jedynie w sposób przypadkowy przy braku przymusu zgłaszania aktualnego stanu tych elementów jak np. przy danych EGiB oraz GESUT, a ponadto przy pełnym rozeznaniu, że te elementy zagospodarowania z natury rzeczy są  niemożliwe do utrzymywania w permanentnej aktualności bazodanowej, a więc bez możliwości realizacji podstawowego celu każdej bazy, tzn. natychmiastowego wykorzystania w stanie pobranym z bazy jest wyłącznie działaniem pozorowanym. A z drugiej strony, przecież w większości gromadzone w BEDOT500 dane jak np. rodzaje nawierzchni, chodniki, krawężniki, skarpy, korty tenisowe, place gier, zabaw i sportowe, tory saneczkowe, tory żużlowe, nasypy, groble, wykopy, polery, reklamy, tablice informacyjne, śmietniki, trybuny, alejki, pasaże, ścieżki, brody itp. nie mają wpływu na podniesienie bezpieczeństwa publicznego, co powinno eliminować je z pierwszoplanowego zainteresowania Państwa.

Do tego dane BEDOT500 są w sferze predylekcji wyłącznie właścicieli nieruchomości oraz inwestorów budowlanych. Dlatego w żadnym z krajów UE rządy i samorządy nie zorganizowały tego typu baz danych, pozostawiając to podmiotom prywatnym stosownie do ich potrzeb. I chociażby z tego tylko tytułu ponoszenie przez budżet państwowy/publiczny kosztów: utworzenia, prowadzenia, aktualizacji i obsługi baz  BEDOT500 w 380 jednostkach samorządu terytorialnego jest pozbawione uzasadnienia ekonomicznego, graniczącego wręcz z niegospodarnością.

Chyba należy sobie zadać pytanie zasadnicze, które zadałem kiedyś dr inż W. Izdebskiemu, czy dane z bazy BEDOT500 nadają się do natychmiastowego wykorzystania? Bo jeśli nie, to cała ta instytucja nie zasługuje na publiczne zainteresowanie nie mówiąc już o finansowaniu.

W związku z czym są dwa rozwiązania, albo zrezygnować z BEDOT500, i za tym rozwiązaniem optujemy, albo obciążyć właścicieli nieruchomości dodatkowymi obowiązkami –  inwentaryzacji i zgłaszania każdej zmiany w danych BEDOT500, tak jak ma to miejsce w przypadku baz EGiB i GESUT.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar