LIKWIDACJA MSPP

28 czerwca 2016 admin_sgzo 0

Jak podał drogą mailową Administrator systemu Małopolskiego Pozycjonowania Precyzyjnego “od dnia 30 czerwca 2016 r. korekty RTK i RTN z systemu MSPP będą niedostępne dla […]

SZCZEGÓŁY WYSTĄPIENIA PTG DO MINISTRA

14 czerwca 2016 admin_sgzo 0

Polskie Towarzystwo Geodezyjne wystąpiło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja ADAMCZYKA z konkretnymi propozycjami koniecznych zmian w obowiązujących przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W pierwszej grupie propozycji […]

DRUGA ROCZNICA

5 czerwca 2016 admin_sgzo 0

Dzisiaj, 5 czerwca 2016 r. mijają 2 lata od uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – […]